Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một người xin vào làm việc cho một công ty nhà nước. Anh ta hỏi nhà tuyển dụng: "Tôi muốn biết mức lương của tôi sẽ bao nhiêu ?". Nhà tuyển dụng trả lời: "Anh hãy nộp lý lịch ba đời và cung cấp ngày tháng năm sinh, tôi sẽ nói cho anh biết mức lương bao nhiêu" (PNH).
Gửi bình luận