Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một đội quân sẽ mạnh hay yếu nếu để binh lính bầu tiểu đội trưởng ? Một công ty sẽ giàu hay nghèo nếu để công nhân bầu đội trưởng sản xuất ? (PNH)
Gửi bình luận