Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều đại biểu quốc hội lo lắng trước làn sóng công chức bỏ cơ quan Nhà nước để chuyển sang làm Tư nhân. Tôi nghĩ đây là điều đáng mừng vì các công chức này đã nhường chỗ cho những người trẻ. Nó cũng cho thấy kinh tế đất nước đã phát triển, có nhiều việc làm, công chức đổi việc dễ dàng và có cơ hội phục vụ nhân dân tốt hơn. Đáng buồn cho các tỉnh nghèo, công chức ngồi một chỗ suốt đời, đến khi cái ghế mục hết mà vẫn không thể tìm ra cái ghế khác để thay.
Gửi bình luận