Danh ngôn sưu tầm

Thượng Đế tạo dựng người nam, thấy nó chưa đủ cô đơn, bèn cho nó một người nữ làm bạn đường để nó cảm thấy thấm thía hơn nỗi cô đơn của mình (Paul Valery).
Gửi bình luận