Phải chăng con vật có thể dùng suy nghĩ để điều chỉnh hình dạng cơ thể mình ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
06:17 - 27/09/2020Có 0 Bình luận

Điều gì xảy ra khi sư tử già đụng phải trâu già ?
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
19:50 - 15/08/2020Có 0 Bình luận