Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhìn cái lốp xe vá rất nhiều chỗ như thế này, sẽ có nhiều cách lý giải khác nhau. Có người cho rằng do người dân còn nghèo. Người khác cho rằng, chủ nhân của nó có lẽ đã chi quá nhiều tiền để ăn nhậu nên không có tiền vá lốp xe.
Gửi bình luận