Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nhiều người cho rằng do con rắn tới số nên phải để cho con rết ăn thịt. Chứ chưa tới số thì có thể con rết là nạn nhân của con rắn. Thì ra, loài vật cũng có số.
Gửi bình luận