Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Xưa, ở quê, gặp nhau, người ta thường hỏi: “Nay được mấy con rồi. Lúa thóc có tốt không ?”. Nay, ở phố, gặp nhau thường hỏi: “Nay ở đâu, công việc có gì mới không ?”. (PNH)
Gửi bình luận