Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh mà hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình không biết vươn lên (PNH)
Gửi bình luận