Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước đây, lời báo chí được xem như khuôn vàng thước ngọc. Người ta thường lấy báo chí làm cơ sở cho ý kiến của mình: “Báo chí đã nói như vậy thì chắc chắn đúng”. Ngày nay, báo chí chạy theo mạng xã hội, lấy lại các thông tin từ mạng xã hội. Nhiều bài báo trở thành trò giễu cợt của mạng xã hội. Cả hai sống cộng sinh nhưng cũng có thể trở thành đối thủ. Tranh cuộc chiến cạnh tranh thông tin, nếu có bên bại trận, thì có lẽ là báo chí.
Gửi bình luận