Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cứ đầu năm học, người ta lại tranh cãi về sách giáo khoa. Có người muốn có nhiều bộ sách để lựa chọn, giống như các nước văn minh. Có người muốn độc nhất một bộ sách, giống như thời bao cấp. Báo chí cứ đăng tin hai chiều để bán chạy. Phụ huynh cứ hoang mang, không biết nên ủng hộ dân chủ hay độc quyền.
Gửi bình luận