Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sau tuồng, chèo, cải lương thì chủng loại kịch hát thứ tư của người Việt là kịch bài chòi (kịch dân ca liên khu 5)
Gửi bình luận