Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có người cho rằng: Người mệnh Kim thì không nên treo bức tranh có quá nhiều cây cối. Anh / Chị hãy bình luận ý kiến trên
Gửi bình luận