Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cho một người con cá, bạn nuôi người đó một ngày. Dạy người đó câu cá, bạn nuôi sống anh ta một đời (Chinese Proverb)
Gửi bình luận