Chỉ trích người khác thì ai cũng làm được, nhưng sống mẫu mực thì không mấy ai làm được (PNH)
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
08:38 - 20/05/2020Có 0 Bình luận