Tính cách của sư tử tùy thuộc vào lúc no hay đói
Phamngochien.com − Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
00:48 - 15/03/2021Có 0 Bình luận

Tôn vinh người dũng cảm và nhân ái
Phamngochien.com − Danh ngôn sưu tầm
01:05 - 02/03/2021Có 0 Bình luận