Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Con cá ăn con cua, con đại bàng ăn con cá. Vậy, con nào tốt, con nào xấu ?
Gửi bình luận