Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nấu bánh chưng trở thành biểu tượng của ngày tết. Tất cả bao nhiêu thức ăn đều dồn về ngày tết, ăn không hết thì bỏ cho hư. Tại sao người ta phải ăn uống thừa mứa trong đợt tết mà không rải ra quanh năm ?
Gửi bình luận