Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ở nông thôn ngày xưa, có tài sản cũng giấu đi, không dám khoe vì sợ xóm làng ganh ghét. Bởi vậy, Thượng đế nhìn từ trên trời xuống, thấy nhà nào cũng giống nhau. Chỉ có Diêm vương từ dưới lòng đất nhìn lên mới thấy nhà nào có của chìm.
Gửi bình luận