Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một trường học chỉ quan tâm học sinh giỏi, không quan tâm học sinh yếu, chẳng khác gì một xã hội chỉ coi trọng người giàu mà khinh thường người nghèo (PNH)
Gửi bình luận