Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Người nghèo xem cái tết như là dịp để ăn uống. Người giàu xem cái tết như là dịp để nghỉ ngơi.
Gửi bình luận