Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Trước đây, các cơ quan / công ty có khái niệm nghỉ tết. Còn nay, người ta vẫn làm việc qua online. Bởi vậy, không thể từ chối việc với lý do: cơ quan / công ty đã đóng cửa. Nhân viên về quê nhưng vẫn làm việc từ xa. Sau này, sẽ còn nhiều thay đổi trong quan niệm về tết.
Gửi bình luận