Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Phong tục trồng cây nêu ngày tết đã tồn tại hàng ngàn năm và bị bỏ dần vào giữa thế kỷ XX. Những người chủ trương bỏ phong tục này chắc bị ném đất vào đầu đau lắm. Nhưng rồi, những người ném đất cũng bỏ cục đất, cây nêu, bỏ áo dài khăn đóng, câu đối đỏ... Họ mặc đồ Tây, ở nhà Tây, đi xe Tây và mở điện thoại Tây để cổ vũ bảo vệ truyền thống dân tộc.
Gửi bình luận