Danh ngôn sưu tầm

Người ăn trộm cái móc sắt thì bị tội chém đầu, mà người ăn trộm một nước thì lại được phong làm vua chư hầu (Trang Tử).

Tran Lam - (vào lúc: 06:02 - 02-21-2023)
Vậy nên sách Trang Tử thời nào cũng có người đọc.Gửi bình luận