Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một hãng mì tôm quảng cáo là “Đẳng cấp thế giới”, “Vua của các loại mì tôm”… Người đang cạnh tranh danh hiệu thì cho việc quảng cáo như vậy là sai trái. Khách hàng thì cho việc quảng cáo như vậy là bình thường, tin hay không thì tùy, không ép phải mua.
Gửi bình luận