Vệt cứa lưng chiều (Hải Điểu - Quảng Nam)

 

Tiếng cồng đêm hôm kia

vỡ nứt sớm nay từng hồi sương lạnh

ô ô… câu hát lý đứt gãy

như vệt nứt lưng đồi treo ngang vết cứa

cứa vào đáy mắt em

rưng rưng ngày đỏ.

 

Cứa vào mây trưa nát nhàu giấc trẻ

âm âm giọng ngày nứt nẻ

mây xám theo đàn

về đâu? Đỉnh gió neo kín rồi câu thán

lòng đã sang mùa

sao núi cứ xanh đau.

 

Mưa rừng mãi u u nghìn hồi chẳng dứt

mặc lũ chim về

hót trăm lời lạc điệu

nắng ấm còn bận làm trọng tài cuộc đua rùa thỏ

mặc mùa về lông bông

nào từng thấy “lê hoa đái vũ”

Lơlang trong mưa ướt sũng

đã thấy lòng tiếc thương?

 

Có lẽ

người ta khóc thương cành vàng, lá ngọc

nào thấy ai than tiếc ngọn cỏ gà?

ngọn cỏ gà xuyên đêm

khâu vá giấc mơ

khâu vá vạt sân tuổi thơ

khanh khách giọng cười lăn chật đầy góc nhớ

chỉ vá không xong vệt nứt lưng đồi

vá không được

tiếng cồng đêm hôn kia nứt vỡ

câu lý đứt gãy

con đường nối lòng mình và gió

cứ chênh vênh như vệt nứt lưng đồi.

                               - Hải Điểu -


Phamngochien.com - 13:36 - 26/04/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận