Chùm thơ Ngõ khuya - Bối rối - Chửa khôn (Đặng Xuân Xuyến - Hà Nội)

 
CHỬA KHÔN 
 
Kể từ đận đó nó về
Em đem bóp vụn câu thề tuổi thơ
Tôi thành ra kẻ lơ ngơ
Chữ yêu chữ hận đến giờ chửa khôn.
 
Hà Nội, chiều 25/12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
NGÕ KHUYA 
 
Trăng tàn ai bán ai mua 
Ngõ khuya chỉ tiếng gió lùa buốt đêm
Lặng tìm hương cũ ngọt mềm
Giật mình kín cả một thềm lá rơi.
 
Hà Nội, 21 tháng 12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
BỐI RỐI
 
Em xinh tươi như hoa
Hoa lại tươi như nắng
Nắng cứ nựng má em
Em làm anh bối rối...
 
Hà Nội, 16:25-15/12/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 

Phamngochien.com - 12:31 - 27/12/2023 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận