Tác giả

Địa chỉ email: Gửi bài đăng web: phamngochien.com@gmail.com. Thư từ cá nhân: ngochien2@gmail.com


A. GIỚI THIỆU TÁC GIẢ TRANG WEB

Bấm vào đường linkNên dùng máy tính để xem

 1. Những trường lớp tôi đã học

 2. Những nghề nghiệp tôi đã làm

 3Những nơi tôi từng đến  

 4. Góc suy ngẫm của Phạm Ngọc Hiền:

Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4   -  Phần 5 - Phần 6 

.

B. CÁC HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHẠM NGỌC HIỀN 

 1. Một số hình ảnh về quá trình học tập của tôi

 2. Một số hình ảnh của tôi trên lĩnh vực giáo dục

 3. Một số hình ảnh của tôi trên lĩnh vực khoa học

 4. Một số hình ảnh của tôi trên lĩnh vực nghệ thuật

 5. Một số hình ảnh của tôi trên lĩnh vực báo chí

 6. Một số ảnh chân dung của tôi qua các thời kỳ

 

C. DANH MỤC LUẬN VĂN DO PHẠM NGỌC HIỀN HƯỚNG DẪN

 

D. DANH MỤC TÁC PHẨM CỦA PHẠM NGỌC HIỀN.

 DANH MỤC NHỮNG BÀI NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH VĂN HỌC (1. giai đoạn 1995 đến 2012)

 DANH MỤC NHỮNG BÀI NGHIÊN CỨU PHÊ BÌNH VĂN HỌC (2. giai đoạn từ năm 2013...)

 DANH MỤC CÁC BÀI BÁO VĂN HÓA, XÃ HỘI, GIÁO DỤC...

 DANH MỤC CÁC TÁC PHẨM THƠ VĂN

  

Sách đã in riêng:

Nhớ mùa thu đã xa (tập thơ) - NXB Văn hóa thông tin, H. 2003.

Những nẻo đường văn chương (phê bình) - NXB Văn nghệ, 2007

100 câu hỏi lý thuyết môn Văn (luyện thi thi tốt nghiệp, ĐH) - NXB ĐHQG TP.HCM, 2010.

Tiểu thuyết Việt Nam 1945 - 1975 (chuyên luận) - NXB Văn học, 2010, tái bản 2012, 2018

Luyện thi cấp tốc Ngữ văn (chủ biên) - NXB ĐHSP, H. 2011

40 bộ đề luyện thi Đại học môn Văn (chủ biên) - NXB Tổng hợp TP.HCM, 2011

Tuyển tập những bài văn nghị luận xã hội (chủ biên) - NXB Tổng hợp TP.HCM, 2012, 2013

Thi pháp học (chuyên luận) - Công ty Văn hóa Đông Tây và NXB Văn học, H. 2016, tái bản 2018

Đời thực và mơ (tập truyện và ký) - NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018

Tiếp cận tác phẩm văn chương từ góc độ Thi pháp học (chuyên luận), NXB Tổng hợp TP.HCM, 2018

Chuyện làng trên mạng (tập truyện mini), NXB Tổng hợp TP.HCM, 2023.

 

E. CÁC TRANG WEB / BLOG CỦA PHẠM NGỌC HIỀN

Trang web cá nhân:  phamngochien.com - phamngochien.com.vn

Facebook của Hiền facebook.com/phamngochiensaigon

Văn nghệ mới:          Vannghemoi.com.vn (tapchivan.com + tapchisongba.com)

Địa chỉ email:

Gửi bài đăng web: phamngochien.com@gmail.com

Thư từ cá nhân: ngochien2@gmail.com

.


         

Gửi bình luận