Về đi (Trần Ngọc Mỹ - Hải Phòng)

Về nhanh còn kịp mùa hoa

Lúa thì con gái ngân nga trên đồng

Nước mương trong chảy thành dòng

Cá tôm bơi lội ra sông níu thuyền

*

Dáng quê nắng gió chuân chuyên

Lòng ngô, khoai, sắn vẫn hiền như mây

Trâu thong thả giữ đường cày

Khom lưng mẹ hứng những ngày phong ba

*

Về đi đừng quản đường xa

Nhanh chân còn kịp nuột nà sớm mai

Vườn thơm chim hót khoan thai

Đất lành hoa trái nở sai trĩu cành

*

Mau về còn kịp an lành

Gối vào lòng mẹ con thành trẻ thơ

Quê hương là chốn mong chờ

Mẹ là hạnh phúc tôn thờ trong con

.


Phamngochien.com - 20:34 - 20/03/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận