Thơ viết ở Tiên Điền (Nguyễn Viết Lợi - Nghệ An)

 

Cửa sông con nước vừa lên

Câu thơ lục bát giăng trên thủy triều.

 

Đò ngang ai lẩy câu kiều

Ai đi chợ chiều, bán chậm, mua mau ?

 

Tiên Điền xanh biếc mùa rau

Đi trong mưa bụi ướt nhàu riêng ta.

 

Giang Đình, Cổ Độ bao xa?

Đò Cài bến đục thuyền hoa ghé vào.

 

Chốn quê ai cắm con sào

Để câu thơ cũ neo vào Hồng Lam.

 


Phamngochien.com - 13:06 - 18/05/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận