Suy tưởng (Trần Minh Bảo - Sài Gòn)


Chim câm đậu nhánh cây tình tự

Gương cầu soi quá khứ vị lai

Đáy mùa xuân nở hoa biến dạng

Trục nhớ quên hai cực thời gian


Sáng đêm trăng cá mắc rêu mờ.

Lồng ngực tháng ba hoa gạo đỏ

Giam cầm ta đôi mắt tự do.

Hạt lúa chết thành bông lúa mới.


Xếch cung mi nhòe nắng ao mưa

Xuyên tâm nước là bong bóng vỡ

Gió từ đâu mà chiếc lá rơi?

An ủi nắng bằng hy lễ sớm


Đừng để buồn tôi bị đứt tay

Máu sẽ khô trầm tích đôi môi

Bờ vai khát đôi lần mộng mị

Mưa sông xa, hoa cỏ thầm thì

18/03/2021


Phamngochien.com - 13:55 - 16/05/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận