Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

 Hồi trước cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, cho món gì thì ăn món đó. Bây giờ, xã hội tự do, dân chủ, con người có quyền chọn chỗ ngồi, chọn món ăn, chọn môn học, chọn tác phẩm để đọc
Gửi bình luận