Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Có những lúc thèm sự bình yên như thế này
Gửi bình luận