Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sống trong 30 năm chiến tranh, cha ông ta đã quá quen với bom đạn nên không giật mình khi nghe “đại bác ru đêm”. Chúng ta cũng vừa trải nghiệm qua 3 năm chống covid, nay đã hết giật mình khi nghe tiếng F0.
Gửi bình luận