Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Mục đích phụ của việc học lịch sử là nhằm ca ngợi những người đã chết. Mục đích chính của việc học lịch sử là nhằm rút ra bài học kinh nghiệm cho những người đang sống (PNH)
Gửi bình luận