Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nếu đi tu mà còn lo tranh giành chức vị trong giáo hội thì không phải là nhà tu hành. Nếu khoác áo khoa học mà suốt ngày lo soi mói, cãi nhau thì cũng không phải là nhà khoa học (PNH)
Gửi bình luận