Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Ngày xưa, lửa rất quan trọng với loài người. Nhưng ngày nay, bếp lửa đang dần đi vào quên lãng
Gửi bình luận