Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Nghiên cứu địa danh Nam Bộ, ta thấy có nhiều cái lắt léo: Từ Đồng Nai đã từng dùng để chỉ chung cả Nam Bộ. Từ Hậu Giang từng dùng để chỉ các tỉnh phía nam sông Hậu. Người miền Trung nói: “Tao ăn gạo Sài Gòn”, thực ra là ăn gạo các tỉnh miền Tây. Nhiều người Bắc về quê thường nói: “Tớ làm ở Sài Gòn” nhưng thực ra làm làm ở Bình Dương, Đồng Nai... Như vậy, từ Sài Gòn dùng để chỉ chung cho cả Nam Bộ.
Gửi bình luận