Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Tính cách của sư tử tùy thuộc vào lúc no hay đói
Gửi bình luận