Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Con cọp chỉ săn mồi lúc đói, con người chỉ săn mồi lúc no (PNH)
Gửi bình luận