Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Suốt 4000 năm nay, người Việt sống trong căn nhà tranh như thế này. Bao nhiêu tiền làm được thì dành để làm đám giỗ. Mỗi năm, có hàng chục đám giỗ, mời cả làng, cả họ...
Gửi bình luận