Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Sống như đàn bò là hợp lý. Con nào gặm cỏ nhiều thì no, gặm cỏ ít thì đói. Con nào cũng tự lực, không gặm cỏ dùm kẻ khác, cũng không bắt kẻ khác gặm cỏ dùm mình (PNH)
Gửi bình luận