Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Năm 2021, trước khi gặp ai, người ta nhắn tin dò hỏi: “Bạn đã tiêm vaccine chưa ?”. Năm 2022, họ lại hỏi: “Bạn đã test chưa ?”. Năm 2023, câu hỏi phổ biến là: “Bạn đã có chứng chỉ F0 chưa ? Có rồi thì OK”. Những người chưa lên 2 vạch sẽ bị xem là đối tượng có khả năng lây truyền covid cho người khác.
Gửi bình luận