Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Yêu nước không có nghĩa là chỉ ngồi chơi và chửi bới những chuyện trên trời. Yêu nước là lẳng lặng cúi xuống cánh đồng cày cấy hoặc nhặt rác làm sạch đường phố (PNH)

Gửi bình luận