Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Một con cọp bị thọt chân. Họ hàng của nó ái ngại nói: “Làm sao bác có thể sống được khi không thể chạy nhanh để rượt bắt nai, thỏ ?”. Cọp thọt nói: “Ta còn hy vọng cuối cùng là có thể bắt được con người vì loài này chạy chậm” (PNH)
Gửi bình luận