Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Người tốt phải mất nhiều năm mới xây được cây cầu. Kẻ xấu chỉ mất vài phút để phá cây cầu (PNH)Gửi bình luận