Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Cọp con hỏi cọp mẹ: "Má ơi, mấy chú lính này vừa mới ăn no xong, sao lại rượt giết mấy chú lính kia ?". Cọp mẹ nói: "Họ giết nhau không phải để ăn thịt mà chỉ để khẳng định ai đúng, ai sai thôi". Cọp con thắc mắc: "Giả sử, con ngỗng ăn con cá, con beo ăn lại con ngỗng, làm sao biết được con nào đúng, sai ?" ("Làm sao biết được đúng sai ?"- Phạm Ngọc Hiền)Gửi bình luận