Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Cuộc chiến Ukraine đã giúp cho nhiều người nhận thức rõ hơn về nguyên nhân chiến tranh. Người ta hiểu rằng Chiến tranh xuất phát từ mong muốn của người đứng đầu đất nước chứ không phải là mong muốn của nhân dân. Bởi vậy, họ phê phán tổng thống Putin chứ không phê phán những người lính Nga đã bị đẩy ra chiến trường.
Gửi bình luận