Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền

Chống tiêu cực là tốt. Nhưng tốt hơn hết là bạn cũng đừng tạo ra tiêu cực. Vì nếu bạn vừa chống bất công, lại vừa tạo ra bất công thì xã hội sẽ thêm gánh nặng đạo đức giả (PNH)
Gửi bình luận