Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Trước đây, người dân một số nước Tây Âu không quan tâm tới nạn ăn cắp vặt. Nhưng từ khi xuất hiện "nạn đầu đen" (Tàu, Việt...), họ phải ngay ngáy lo giữ bó rau, sạp cá của mình. Hóa ra con cháu của A.Q, Chí Phèo cũng có vai trò làm thay đổi thế giới.Gửi bình luận