Quan niệm của Phạm Ngọc Hiền
Theo bạn, giữa một tên cướp đi tu với một thầy tu đi cướp
thì Trời sẽ phạt ai nặng hơn ?Gửi bình luận